top of page

Missie

Het doel van een professionele coach is het vergroten van de persoonlijke effectiviteit en professionele bekwaamheid van de coachee. De kern van coaching is het faciliteren van groei, transformatie en prestatieverbetering. Het draait om het stellen van doelen, het verkennen van mogelijkheden, het identificeren van belemmeringen, het ontwikkelen van actieplannen en het bieden van ondersteuning om de gewenste resultaten te bereiken. Coaching stimuleert zelfreflectie, verantwoordelijkheid en het nemen van actie.

We zien het als onze missie om coachees op te leiden die mensen kunnen stimuleren, inspireren en versterken in hun creatieve manier van zijn. Het antwoord op de vaak gestelde vragen naar verandering, groei en het bereiken van doelen ligt namelijk altijd binnenin de coachee zelf. We zien het als onze missie om als professioneel coach deze innerlijke wereld te exploren in de de diepere lagen van gedachten, emoties, lichaam, behoeften, systeem, identiteit en missie. Met deze lagen gaan we als coach integratief te werk en hanteren we een basisgedachte dat coaching gelijk staat aan:

Een partnerschap aangaan met coachees in een stimulerend en creatief proces dat hen inspireert om hun persoonlijke en professionele potentieel optimaal te benutten.

Het is onze missie binnen de AIHP-Coaching om mensen tot professionele coaches op te leiden waarin we altijd vertrekken vanuit een bepaald basiskader. Een kader dat niet alleen het fundament vormt van je coaching, maar ook fungeert als ankerpunt binnen complexere begeleidingen. Als coach kun je namelijk veel vrijer en spontaner werken als je vertrekt vanuit een professioneel kader. Naast het basiskader dat je in elk van onze opleidingen zult terugvinden, dient iedereen die binnen AIHP-Coaching een opleiding volgt tot professionele coach, de coachingskills, zoals beschreven in de International Coaching Federation (ICF) te ontwikkelen en eigen te maken.

Visie

Binnen AIHP-Coaching staat het woord ‘Integratief’ centraal. Daar de AIHP de eerste academie is die het integratief werken introduceerde binnen de therapiewereld, vinden we het antwoord op deze vraag bij de psychotherapie.

 

Uiteraard is coaching geen therapie, maar de betekenis van het woord 'integratief' in de wereld van therapie is gelijk aan de betekenis ervan bij het coachen.

Wij, binnen AIHP-Coaching, volgen de visie dat een professionele coach zijn coachee op verschillende functioneringsniveaus kan benaderen. Een interventie op één niveau beïnvloedt aanverwante hogere of lagere niveaus.

 

Een coach is zich dus steeds bewust op welk niveau de problemen zich voordoen en op welk niveau hij zelf inwerkt. Wat we ook leuk vinden aan integratief werken is dat je als coach jezelf niet laat inperken door één gedachtegoed maar net uit veel interessante stromingen en methodieken inspiratie kan putten. De boeiende wereld van de mens in al zijn facetten staat nooit stil, we willen als integratief coach steeds zoveel mogelijk mee zijn met nieuwe inzichten.

Geschiedkundig betekent 'Coaching' iemand met een koets (of 'coach') brengen van de plaats waar hij op dit moment is (A) naar de plaats waar hij wil zijn (B). Een professionele coach werkt integratief en exploreert jouw huidige situatie (A) doorheen de verschillende lagen om daarnaast jouw gewenste situatie ( B) te exploreren naar haalbaarheid en motivatie. Als coach vorm je een partnerschap met je coachee om via een proces van inspiratie, creatie en zelfreflectie jouw persoonlijk en professioneel potentieel te maximaliseren.

 

In al onze opleidingen staat Integratief werken, creatie, stimulatie, beweging, groei en actief werken binnen een professioneel kader centraal. Een gezonde portie nieuwsgierigheid, een vleugje inspirerend werken en een grote portie geloof dat elke mens de kracht en het antwoord bezit om zijn dromen om te zetten in realiteit.

aihp coaching-38_websize.jpg
visie
policy
Director

Director

bottom of page