top of page

International coaching federation

ICF_col.png

Respecteert de toepassing van de ethische code.

Begrijpt en past consequent de ethiek en normen van coaching toe.

 

Belichaamt een 'coaching' mindset.

Ontwikkelt en onderhoudt een mentaliteit die open, nieuwsgierig, flexibel en klantgericht is.

Stelt vast en handhaaft overeenkomsten.

Maakt in partnership met de cliënt en relevante stakeholders duidelijke afspraken over de coachingsrelatie, het proces, de plannen en de doelstellingen. Stelt afspraken vast voor het totale coaching engagement en voor elke coachingsessie.

 

Cultiveert vertrouwen en veiligheid.

Partnership met de cliënt om een veilige, ondersteunende omgeving te creëren die de cliënt in staat stelt om vrijuit te delen. Onderhoudt een relatie van wederzijds respect en vertrouwen.

 

Behoudt aanwezigheid.

Is volledig bewust en aanwezig bij de cliënt, met een open, flexibele, geaarde en zelfverzekerde stijl.

 

Luistert actief.

Richt zich op wat de cliënt is en niet zegt om volledig te begrijpen wat er wordt gecommuniceerd in de context van de cliëntsystemen en om de zelfexpressie van de cliënt te ondersteunen.

 

Roept het bewustzijn op.

Vergemakkelijkt het inzicht in en het leren van de cliënt door gebruik te maken van tools en technieken zoals krachtige ondervraging, stilte, metafoor of analogie.

Vergemakkelijkt de groei van de cliënt.

Partnership met de cliënt om het leren en het inzicht om te zetten in actie. Bevordert de autonomie van de cliënt in het coachingsproces.

bottom of page